Yenilenebilir Enerjinin Önemi Artıyor


Ekonomik büyüme ülkelerin gelişmesi ve yaşam standartlarının iyileşmesini beraberinde getirmekte olup, artan talep nedeniyle ürün ve hizmet üretiminin de artması daha çok enerji ihtiyacını doğurmaktadır. Küresel ısınma ve yaşanan iklim değişikliği tüm dünyada güvenilir, ucuz ve temiz enerji üretimini gündeme getirmiştir.

 

2016 yılı Kasım ayında Türkiye'nin de aralarında olduğu 190'ın üzerinde ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması yürürlüğe girmiştir ve en fazla sera gazı salınımı yapan Çin ile ABD’nin de aralarında bulunduğu 97 ülke tarafından da imzalanmıştır. Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı salımının azaltılması ve küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması için aksiyonlar alıp bunları uygulamaya koyacaktır. Böylece, yenilebilir enerjinin dünya genelinde giderek daha hızlı artması beklenmektedir.

 

Türkiye özelinde bakıldığında son yıllarda enerjide yerli kaynakların kullanılması, enerji bağımsızlığı ve cari açığın azaltılması konuları oldukça önem kazanmış ve hem devlet tarafından verilen teşvikler hem de enerji maliyetlerinin düşürülmesi adına bir çok adım atılmıştır. Bu bağlamda özellikle yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlar yapılarak yenilenebilir enerji kurulu gücünde her geçen yıl hızlı artışlar yaşanmıştır.

 

31 Ağustos 2018 itibarıyla
Türkiye'deki Elektrik Elektrik Üretim Tesislerinin Toplam Kurulu Gücünün Dağılımı(2)

 

 

 

Kaynak: TEİAŞ


Türkiye'deki Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı

 

 

 

 

 

Kaynak: TEİAŞ