Ortaklık Yapısı

 

Haziran 2018 itibariyle EBRD ve IFC, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.de her biri %16, toplamda %32lik paya sahiptir. Akfen Holding'in Akfen Yenilenebilir Enerji'deki payı %68'dir.

 

* EBRD (European Bank for Reconstruction and Development – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)

** IFC (International Finance Corporation – Uluslararası Finans Kuruluşu)