Ortaklık Yapısı

 

Aralık 2019 itibariyle EBRD ve IFC, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.de her biri %16,93, toplamda %33,86 lık paya sahiptir. Akfen Holding'in Akfen Yenilenebilir Enerji'deki payı %66,13'tür.

 

* EBRD (European Bank for Reconstruction and Development – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)

** IFC (International Finance Corporation – Uluslararası Finans Kuruluşu)