Akfen Yenilenebilir Enerji’de “Kilometre Taşları“.
 • 2019

  Çiçekli HES (6,99 MW) Eylül 2019’da operasyona geçmiştir.

  Hasanoba RES (47,6 MW) Eylül 2019’da kısmi olarak operasyona geçmiştir.

  Hasanoba RES (27,2 MW) Eylül 2019’da kısmi olarak operasyona geçmiştir.

  Hasanoba RES (23,8 MW) Ağustos 2019’da kısmi olarak operasyona geçmiştir.

  PSİ Engil 207 GES (12,97 MW) Haziran 2019’da operasyona geçmiştir.

  Üçpınar RES (61,2 MW) Haziran 2019’da kısmi olarak operasyona geçmiştir.

  Üçpınar RES (51 MW) Mayıs 2019’da kısmi olarak operasyona geçmiştir.

  Kocalar RES (30,6 MW) Mart 2019'da operasyona geçmiştir.

 • 2018

  Çalıkobası II HES (8,90 MW) Mayıs 2018’de operasyona geçmiştir.

  MT Doğal (12,08 MW) Eylül 2018’de operasyona geçmiştir.

  ME-SE GES (12,09 MW) Eylül 2018’de operasyona geçmiştir.

  Yaysun GES (12,08 MW) Eylül 2018’de operasyona geçmiştir.

  Omicron Engil 208 GES (12,09 MW) Eylül 2018’de operasyona geçmiştir.

  Omicron Erciş GES (12,09 MW) Eylül 2018’de operasyona geçmiştir.

 • 2017

  Solentegre GES (0,56 MW) Şubat 2017’de operasyona geçmiştir.

  Çalıkobası I HES (9,2 MW) Haziran 2017’de operasyona geçmiştir.

  Amasya GES (11,22 MW) Ağustos 2017’de operasyona geçmiştir.

  Karine GES (0,56 MW) (Akfen Yenilenebilir GES) Ağustos 2017’de operasyona geçmiştir.

  Tokat GES (5,57 MW) Ekim 2017’de operasyona geçmiştir.

 • 2016

  Akfen Holding enerji grubu şirketlerindeki yapılanma çerçevesinde;

  Akfenhes ve Akfenres’in birleşme ve ünvanının Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. olarak değiştirilmesi işlemleri tamamlandı. 19.01.2016,

  Akfen Holding bağlı ortaklığı Akfen Toptan’ın Akfen Yenilenebilir Enerji’ye devir işlemleri 25.01.2016 tarihi itibarıyle tamamlandı.

  Akfen Yenilenebilir Enerji’nin bağlı ortaklığı olan Laleli Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 25.01.2016 tarihinde Akfen Holding bağlı ortaklığı olan Akfen Termik Enerji Yatırımları A.Ş.’ye devredildi.

  Karine GES ve Akfen Yenilenebilir Enerji'nin birleşme işlemleri 09.03.2016 itibarıyle tamamlandı.

  Akfen Holding’in EBRD (European Bank for Reconstruction and Development – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve IFC (International Finance Corporation – Uluslararası Finans Kuruluşu) ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında, her ikisi de 100’er milyon ABD doları bedel ödemek suretiyle, şirketimiz bağlı ortaklığı Akfen Yenilenebilir’e %16,667 pay sahipliği oranına kadar sermayeye katılmak suretiyle ortak olacaktır. 12 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen sermaye artışı tescil işlemi ile, ilk etapta EBRD ve IFC tarafından %5’er hisse karşılığı 44.444.444 ABD doları Şirket’e aktarılmıştır.

  Ekim 2016’da SOLENTEGRE GES (9,06 MW) operasyona geçmiştir. Bu proje Türkiye’de devreye alınan lisanslı ilk GES projesidir.

 • 2015

  Aralık 2015’te Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösterecek ve Akfenhes, Akfenres, Akfen Toptan ve Holding’e devrinin ardından Karine GES’ten oluşacak şirketin (Akfen Yenilenebilir Enerji) toplam yüzde 20 hissesi için 100 milyon Amerikan doları karşılığında ortaklık sözleşmesi imzalandı.

  Mayıs 2015’te Denizli GES Projeleri (toplam 7,4 MW) faaliyete geçmiştir.

  Temmuz 2015’te enerji portföyünün genişletilmesi amacıyla güneş ve termik enerji yatırımı yapmakta olan şirketlerden pay alımına karar verildi. Akfen Termik Enerji’de %29,75 ve güneş enerjisi alanında yatırımları olan Karine Enerji’nin %100 payının alımına ilişkin süreç başlatıldı.

  Ekim 2015’te Adana İpekyolu’ndaki %40 ek pay alımı gerçekleşti.

  Eylül 2015’te 1,12 MW kurulu güç kapasitesine sahip Sekiyaka II HES 2 projesi işletmeye açıldı.

 • 2014

  Toplam 60,8 MW kurulu güç kapasitesine sahip Sekiyaka II HES 1, Doruk ve Doğançay HES’leri işletmeye açıldı.

  Şubat ayında Yaysun GES (0,62 MW) faaliyete geçmiştir.

 • 2013

  Akfen Holding’in Karasular’da kalan %60 hissenin tamamının Aquila Capital Wasserkraft Invest GmbH ve Aquila Hydropower Invest Investitions GmbH & Co. KG’ye satışı tamamlandı.

  H.H.K. Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Kurtal Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinin HES III tarafından devralınması ile ilgili olarak hisse satış anlaşması imzalandı.

  Kavakçalı ve Gelinkaya HES projelerinde üretime başlandı.

 • 2012

  H.H.K. Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Kurtal Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinin HES III tarafından devralınması ile ilgili olarak hisse satış anlaşması imzalandı.


  Demirciler HES tüm üniteleri ile devreye alındı.

  Yağmur HES tüm üniteleri ile devreye alındı.

  Akfen Holding, İdeal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi olan Karasular’daki %40 hissesinin Aquila Hydropower INVEST Investitions GmbH & Co. KG’ya (“Aquila”) satış işlemini tamamladı.

 • 2011

  Laleli Barajı ve HES projesinin elektrik üretim lisansı alındı.

  Çamlıca III HES, Nisan ayında hayata geçirilerek ticari enerji üretimine başladı.

  Otluca HES Projesi’nin ilk kısmı olan Otluca I HES, Nisan ayında devreye alındı.

  Saraçbendi HES ticari enerji üretimine başladı.

  Karasu I HES, Mayıs ayında ticari enerji üretimine başladı.

  Karasu II HES, Haziran ayında ticari enerji üretimine başladı.

  Otluca HES projesinin ikinci kısmı olan Otluca II HES, Temmuz ayında devreye alındı.

  Karasu 4.3 HES ve Karasu 5 HES, Ağustos ayında ticari enerji üretimine başladı.

  Otluca HES Projesi’nin son kısmı olan Boğuntu HES, Eylül ayında ticari enerji üretimine başladı.

  Karasu 4.2 HES, Kasım ayında ticari enerji üretimine başladı.

  Akfen Toptan Satış kuruldu.

 • 2010

  Akfen’in %100 bağlı ortaklığı olan HES II portföyü kapsamında Karabük’te faaliyet gösterecek 22,5 MW kapasiteye sahip Pirinçlik hidroelektrik santralini işletecek olan Enbatı Şirketi’nin hisseleri satıldı.

 • 2009

  Akfen’in ilk hidroelektrik santrali projesi Sırma HES faaliyete geçti.

 • 2007

  Akfen'in %100 bağlı ortaklığı olan HES I kuruldu.

 • 2005

  Hidroelektrik santralleri lisansları alınmaya başlandı.