Akfen Yenilenebilir Enerji Yönetim Kadrosu

 

Kayrıl Karabeyoğlu

Genel Müdür

 

1998 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Kayrıl Karabeyoğlu, 1998-2001 yılları arasında New York Lubin School of Business’da Finans ve Bilgi Sistemleri üzerine çift anadal yaparak yüksek lisansını tamamladı.

 

Kariyerine 2001-2004 yılları arasında Standard and Poor’s New York Ofisi’nde başlayan Karabeyoğlu, 2004 ile 2006 yılları arasında Garanti Bankası’nda Proje Finansman Bölümü’nde çalışmaya devam etti.

 

Kayrıl Karabeyoğlu, 2006-2010 yılları arasında SU Private Equity Management’da Direktör ve 2010-2013 yılları arasında Advent International’da Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yaptı.

 

Bunun ardından 2013-2018 yılları arasında Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nda CEO olarak görev yapan Karabeyoğlu, Radore Veri Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Endeavor Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini de üstlendi. 

 

Karabeyoğlu’nun uluslararası yayınlarda “LBO ve Kredi Riski- LBO işlem hacimleri ve kredi performansları arasındaki ilişki”, “Kaldıraç ve Temettü- Özel sermaye fonlarının bilanço yapılandırma stratejileri” ve “Türev piyasası oyuncularının portföylerinin kredi kalitesi” başlıklarıyla çıkan üç makalesi de bulunmaktadır.

 

2018 yılı itibariyle Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü görevini yürütmektedir.

 

 

 

Mustafa Kemal Güngör

Genel Müdür Yardımcısı
İşletmeler

 

1998 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Mustafa Kemal Güngör, 2003 yılında aynı üniversite ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitiminin son yılında ve yüksek lisansı süresince Enerji Sistemleri alanında eğitim görmüştür. Mezuniyetinden günümüze kadar tüm çalışma hayatı enerji sektöründe geçmiştir. Kariyerine 1998 yılında enerji iletimi alanında başlayan Güngör, yüksek gerilim enerji iletim hatları ve trafo merkezleri projelerinde çalışmıştır. Sonraki iş yaşamında, enerji üretim santrali yatırımları yapan firmalarda görev almıştır. Türkiye’nin ilk özel sektör rüzgâr santralinin kurulumundan, ilk yıl işletme döneminin sonuna kadar tüm süreçlerini tamamlamıştır.

 

2007 yılı Temmuz ayında katılmış olduğu Akfen Holding’in portföyündeki hidroelektrik santrallerin yapımı ve işletmesini yürüten ekibin ilk üyelerindendir. Holding bünyesindeki rüzgâr projeleri geliştirme çalışmalarını da yürütmektedir. Ayrıca toptan elektrik satış ve güneş enerjisi projeleri geliştirme konularına da katkı sağlamaktadır. Akfen Holding bünyesindeki HES ve RES Şirketlerinde Genel Müdür olarak görev yapan Güngör, halen Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.de İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

 

 

 

Kürşat Tezkan

Genel Müdür Yardımcısı
İş Geliştirme

 

Kara Harp Okulu İşletme ve Sistem Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi ve 1996 yılında askerî kariyerini sonlandırarak Akfen Sanayi ve Tarım Ürünleri İthalat, İhracat ve Pazarlama A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Akfen Turizm ve Akfen Holding Finansal Muhasebe Bölümü’ndeki yöneticilik görevlerinin ardından 1999 yılında Akfen Holding Turizm Müdürü pozisyonuna getirildi.

 

2003-2004 yıllarında Kuşadası Limanı Ege Liman İşletmeleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı yapan Tezkan, ardından Akfen Turizm Yat. ve İşl. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tüv-Türk  Taşıt Muayene İst.Yapım İşl. A.Ş Direktörlüğü görevlerinde bulundu ve 2005-2007 yılları arasında Akfen Holding A.Ş. Proje Geliştirme çalışmalarını yürüttü. Bu tarihten 2012 yılına kadar Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Finans Ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

 

Nisan 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında Akfen Holding Kamu İlişkileri Koordinatörü, 2014 yılında ise Akfen Su Genel Müdürü olan Tezkan, 2014-2016 arasında Akfen GES Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Akfen turizm yatırımları ve İDO izinleri konusunda yetkilendirildi.

 

Kürşat Tezkan, 2016 yılından itibaren Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 

 

 

Mehmet Yeşilkaya

Genel Müdür Yardımcısı
Mühendislik ve Yapım İşleri

 

1986 Yılında Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine 1986 yılında Kutlutaş –157 MW*2  -Çatalağzı B Termik Santrali İnşaatı projesinde başlamıştır. Bir çok uluslararası ve yerel projelerde ;Termik Santral Projelerinde (Doğalgaz Çevrim, Pülverize Kömür, Akışkan Yataklı ), Doğalgaz Projelerinde (Basınç düşürme istasyonu, Doğalgaz kompresör istasyonları ve Doğalgaz iletim hatları), çeşitli rafineri inşaat projelerinde (Hydrocracker, İsomerizasyon , Diesel Hydro-treating) yöneticilik yapmıştır.

 

Nisan 2011 yılında Akfen HES bünyesine katılmış, yapım aşamasında olan HES’lerin mühendislik-tedarik-inşaat ve devreye alma işlerini, 1.148 MW Mersin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesi fizibilite, konsept tasarım, mühendislik-tedarik-inşaatı ihale süreçlerinin yönetimi ve 600MW Sedef-II Termik Santral projesi geliştirme işleri kapsamında fizibilite süreçlerini yönetmiştir.

 

2016 yılından itibaren Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesindeki yatırımlarda  Mühendislik-Tedarik-İnşaat ve Devreye alma süreçlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

 


 

 


Özgür Uzunoğlu

Genel Müdür Yardımcısı
Mali İşler

 

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Mesleki kariyerine Global Yatırım'da kurumsal finans analisti olarak başlamıştır.

 

2006-2009 yılları arasında NBK Capital'de üst düzey yatırım bankeri olarak görev yapmıştır. Daha sonra, Burgan Yatırım'a (eski adı EFG İstanbul) katılmış ve 2015 yılına kadar kurumsal finans eş başkanlığını yürütmüştür.

 

Kurumsal finans işlemlerinde (diğer bir deyişle birleşme ve satın alma işlemleri, sermaye ve borç piyasası işlemleri) önemli süreçleri (dokümantasyon, inceleme, yatırım vakası ve fizibilite analizi, yönetim kurulu raporlaması, SPA müzakereleri) koordine etmekte ve yürütmektedir. Yatırımların proje finansmanlarını koordine etmekte ve yürütmektedir.

 

Organik ve inorganik büyüme yatırımlarının finansal analizi ve modellemesini gerçekleştirmektedir. Periyodik iş raporlarının hazırlığı ve koordinasyonunu sağlayak, hissedar ve Kurul'a sunumlarını gerçekleştirmektedir.

 

 

Hakan Bozkurt

Direktör
İş Geliştirme

 

1995 yılında Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Yüksekokulu ve akabinde Preston Üniversitesi İşletme (BBA) Bölümünü bitirdi. Enerji konusundaki çalışma hayatına ,BOTAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan, Mavi Akım Projesi yüklenicisi OHS Konsorsiyumunda 1999 yılında Saha Şefi olarak başladı. 2001 yılından 2008 yılları Arasında BOTAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışırken, uluslararası projelerden olan başta; Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi , Şahdeniz DGBH, İran DGBH gibi boru hattı projelerinde, Ölçüm ve Basınç Düşürme İstasyonları ve BOTAŞ’a ait diğer ulusal boru hattı projelerinde BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına, arazi edinimi, sosyal ve çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürüten ekiplerin saha sorumlusu ve BOTAŞ İrtibat Büro Şefi olarak çalıştı.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nden ayrıldığı 2007 yılından Akfen Holding bünyesinde bulunan Akfen-HES Yatırımları Enerji A.Ş.’de göreve başladığı 2009 yılına kadar, pek çok enerji projesine (RES, HES, Termik Santral) danışmanlık hizmeti verdi. Akfen-HES Yatırımları Enerji A.Ş.’de 2009-2015 yılları arasında kamulaştırma/arazi edinim müdürü pozisyonunda şirket bünyesinde bulunan tüm yenilenebilir enerji projelerinin harita, kamulaştırma/arazi edinimi, ÇED, imar planı, halkla ilişkiler, izinler, sosyal etki değerlendirme çalışmaları ve şirketin kamu kurumları nezdinde, konusuyla ilgili çalışmaların takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin faaliyetleri yerine getirdi. Akfen-HES Yatırımları Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine 01.02.2015 tarihinde atandı.Alanıyla ilgili 18 yıllık tecrübeye sahip olan Bozkurt, halen, Akfen Yenilenebilir Enerji çatısı altında bulunan şirketlerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Görevleri arasında fizibilite değerlendirmeleri ve harita çalışmaları gerçekleştirmek, çevresel etki değerlendirmesi risk analizlerini yönetmek, yerel planlama yetkilileri ile ilişkileri yönetmek, proje hattında halkla ilişkileri yönetme gibi görevler bulunmaktadır.