Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle birlikte çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarılarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

 

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarının arttırılmasını, kurumsal hedeflerin bireysel hedeflere indirgenmesini, şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.


Çalışan profilimiz; değişime ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek olan insanlardan oluşmaktadır.

 

İnsan Kaynakları Prosedürü

Bilgi Güvenliği Politikamız

Etik Kodları

Yüklenici Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Kariyer ve İş Olanakları