Arazi Edinimi Politikası

  

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, enerji yatırımlarında kamulaştırma ve arazi edinim için mevzuata uygun olarak izlenecek süreç ve uygulamalar tanımlanmaktadır. Tüm projeler aynı anlayış çerçevesinde yürütülmektedir.

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, enerji üretim tesislerinin konumu, yerleşim alanları dikkate alınarak belirlenemekte olup, yer seçiminde ikamet edilen hiçbir yapının zarar görmemesine özen gösterilmekte ve alternatifler değerlendirilmektedir. Kamulaştırma ve tesis kurulum işlemleri, ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde ve uluslararası standartlar gözetilerek yapılmakta olup, projeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm hak sahiplerinin kayıpları, ilgili mevzuat ve karşılıklı mutabakat çerçevesinde tazmin edilerek gerekli yardımlar yapılmaktadır.

Kamulaştırma bedeli; kamulaştırması yapılacak alanın zemin bedeli ile bu alan üzerinde bulunan her türlü yapı, kuyu, beton zemin, duvar, tel örgü ve ağaç bedellerini kapsamaktadır. Enerji üretim tesislerinin kamulaştırılan bir parselde mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanması ve Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından yapılacak/yaptırılacak projeye uygun şekilde rehabilite edilmesi planlanmaktadır. İnşaat faaliyetleri başlamadan önce arazi sahibi/kullanıcısı ile Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından görevlendirilen yetkili kişi arasında köy muhtarının şahitliğinde araziye giriş protokolü, inşaatın bitirilip arazinin rehabilite edilmesinden sonra ise araziden çıkış protokolü imzalanmaktadır. Burada amaçlanan arazinin rehabilite edilmesi ve hak sahibi ile mutabakata varılmasıdır. Bu nedenle arazisi kamulaştırılan tüm arazi sahipleri ya da yasal varislerinin yukarıda belirtilen araziye giriş - araziden çıkış protokollerinin imzalanmasına katılımı son derece önemlidir. 


Arazi Ediniminde Hukuki Süreç (PDF) İndir