Yeniden Yerleşim ProsedürüEnerji yatırım projelerinde yer seçimi yaparken, alternatif proje tasarımlarını dikkate alarak gönülsüz yeniden yerleşimi önlemek veya önlenemiyorsa en aza indirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalar için format belirlemektir.

Bu plan hazırlanırken aşağıda belirtilen amaçlar gözetilmektedir;
 
• Arazi edinmeden doğan olumsuz sosyal ve ekonomik etkileri ve varlıkların kaybını belirlemek ve yerine koyma için alınacak tedbirleri belirlemek,

• Hassas birey ve grupların ihtiyaçlarına özellikle dikkat etmek suretiyle tüm etkilenen kişi kategorilerinin haklarını belirlemek,

• Yeniden yerleşim faaliyetlerinin bilgi açıklaması, istişare ve etkilenen paydaşların katılımıyla yapılmasını sağlayarak etkilerini azaltmak,

• Yer değiştirilen kişilerin geçimlerini ve yaşam standartlarını eski haline getirmek veya mümkün olan yer değiştirme öncesindeki düzeylere göre iyileştirmek,

• Yeniden yerleşim alanlarında yeterli konut sağlamak suretiyle fiziksel yer değiştirmeye uğrayan paydaşların yaşam koşullarını iyileştirmek.


5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında tam, kısmi, kalıcı veya geçici olabilecek fiziksel veya ekonomik yer değiştirmelere maruz kalan, yasal (tapulu) arazi sahibi olan paydaşlarla, işgal ettikleri arazide tanınabilir yasal hakkı veya hak talebi olmayan yeniden yerleştirilen kişilere karşı gereklilikler ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Her projeye özel olarak hazırlanacak olan Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) için detaylı bir sosyo-ekonomik çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada sadece yer değiştirecek topluluk değil aynı zamanda yeniden yerleşilecek alandaki mevcut toplulukların özellikleri de dikkate alınamaktadır. YYEP bunlarla sınırlı olmamak şartıyla aşağıdaki YYEP formatına göre hazırlanmaktadır.