Hidroelektrik Santral Yatırımları

 

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş, lisans sahibi olarak Türkiye’nin birçok lokasyonunda toplam 228,7 MW kurulu güçte ve 894 GWs’lik yıllık üretim kapasitesine sahip 12 adet HES tesisini işletmektedir. 6,9 MW kurulu güç ve 21 GWs’lik yıllık üretim kapasitesindeki 1 adet HES tesisi ise inşaat aşamasındadır.

 

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. portföyündeki hidroelektrik santral tesisleri ülkenin birçok bölgesine yayılmış, Sakarya, Kızılırmak ve Çoruh nehirleri gibi coşkun nehirler üzerinde ya da kollarında kurulmuş olup olası mevsimsel değişikliklere karşı dengeli bir üretim  imkanı sunmaktadır. En iyi ve modern ekipmanlarla donatılmış bu tesisler işletme personeli ve merkez teşkilatınca planlı bakım-onarım ve yenileme prosedürlerine uygun olarak en yüksek verimi elde etmek amacıyla sürekli gözetim altında tutulmaktadır.

 

Mevcut portföyün geliştirilmesi amacıyla coğrafi ve iklimsel açıdan çeşitliliğe önem veren Akfen Yenilenebilir Enerji, yatırımlarına hızla devam etmektedir ve kısa bir süre içinde 235,7 MW kurulu güç ve 917 GWs'lik yıllık üretim kapasitesindeki HES portföyüne sahip olacaktır.