Rüzgar Enerjisi  Santral Yatırımları

 

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin RES yatırımları kapsamında halihazırda 984 MW tahmini kurulu güç kapasitesi olan 14 projedeki ön hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. TEİAŞ'ın ilan ettiği 3.000 MW'lık* üretim kapasitesine ilişkin bu projeler için 28 Nisan 2015 tarihinde EPDK’ya başvurular tamamlanmış, şirketlerin sermaye tutarları artırılmış ve teminat mektupları EPDK’ya verilmiştir. Başvurusu yapılan 14 proje EPDK tarafından uygun bulunmuş ve değerlendirmeye alınan projeler listesinde yayınlanmıştır. İhalelerin Haziran 2017'de başlayıp yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

 

TEİAŞ tarafından 2016 yılında 2.000 MW'lık** rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi için ilave kapasite açıklanmıştır. EPDK tarafından söz konusu ilave kapasite için ön lisans başvurularının 2017 yılı Nisan ayında alınacağı da duyurulmuştur. Ancak daha sonra, başvuruların 2018 yılı Nisan ayına ertelendiği bildirilmiştir. Bu kapsamda proje geliştirme çalışmalarına başlanmış ve 3 danışman firmayla 10 adet proje geliştirilmesi amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Projelere ait rüzgar ölçüm direklerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü kabulleri tamamlanmış, rüzgar ölçümleri devam etmektedir.

 

Haziran 2017'de satın alınan 275,4 MW gücündeki Rüzgar Enerjisi projelerinin inşaatına başlanmıştır. Kocalar RES (30,60 MW) 14.03.2019 tarihinde, Üçpınar RES (112,2 MW) 10.05.2019 ve 18.06.2019 tarihlerinde 2 faz olarak, Hasanoba RES (57,8 MW) 02.08.2019 ve 06.09.2019 tarihlerinde 2 faz olarak, Denizli RES (74,8 MW) 13.09.2019 ve 10.10.2019 tarihlerinde kabulü yapılmış ve ticari üretime başlamıştır. Yatırımı devam eden RES projemizin 2019 yılı içinde ticari işletmeye geçmesi yönünde çalışmalara devam edilmekle birlikte 560 MW RES kapasitenin geliştirme çalışmaları tamamlanmış, TEİAŞ başvuru tarihi beklenmektedir.

 

*    Grup 1  - 3.000 MW Rüzgar İhalesi

**   Grup 2  - 2.000 MW Rüzgar İhalesi

***  Lisanslı - Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesindeki Lisanslı RES yatırımları